ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣΜετά από παράκληση πολλών πελατών μας σας ενημερώνουμε ότι πλέον μπορούμε να επισκεφτούμε την περιοχή σας τόσο για να πάρετε μία γεύση από το κυνήγι άγριας τρούφας στα δικά σας δάση, όσο και για να εκτιμήσουμε την καταλληλότητα των χωραφιών σας. Κάνοντας μια μινι φυσικο-χημική ανάλυση, πιθανά έλεγχο καταλληλότητας του αρδεύσιμου νερού, λήψη αντιπροσωπευτικού δείγματος χώματος καθώς και επιτόπια εκτίμηση διαφόρων κρίσιμων παραμέτρων (μικροκλίμα, γειτονικές καλλιέργειες, προσανατολισμός, κ.λ.π.) για λογαριασμό σας μπορούμε εξ’αρχής να εκτιμήσουμε το εφικτό μίας επιχείρησης τρουφών αποφεύγοντας περιττές κινήσεις που εγκυμονούν κινδύνους.