ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ


ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ  Business Stories (Κυριακή 27 Μαϊου 2012)


ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ Επιχειρηματικότητα (31 Ιανουρίου 2012) 


ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΟΣ (τεύχος 68 / Δεκέμβριος 2011)


ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΟΣ (τεύχος 68 / Δεκέμβριος 2011)


ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΟΣ (τεύχος 73 / Μάιος 2012)


ΒΗΜΑ GOURMET (Ιανουάριος 2012)


ΤΥΠΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ (αρ. φύλλου 892, 9 Μαρτίου 2012)


ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ (τεύχος 85 / Ιαν.-Φεβρ. 2012)